Forebyggelse

Forebyggelse er bedre end afhjælpning - det mener vi også gælder på beredskabsområdet.

Ved at forebygge kan man nedbringe risikoen for at der sker uheld og ulykker og samtidig reducere skaderne, når det alligevel går galt.

beredskabslovens § 1 står der, at "redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø". Det er altså i beredskabsloven, at forebyggelse er beskrevet som en af beredskabets kerneopgaver.

Det forebyggende arbejde består af hovedområderne:

  • Brandsyn
  • Brandteknisk sagsbehandling
  • Beredskabsplanlægning  
  • Lejlighedstilladelser
  • Brand- og evakueringsøvelser
  • Undervisning
  • Deltagelse i kampagner
  • Almen rådgivning og vejledning