Information om kurser

 I vores kursuskatalog finder du oplysninger om indhold, sted, pris mv. 

 Generelt om vores kurser:

  • Ved framelding senere end 1 uge før første kursusdag, opkræves 50% af deltagergebyr.
  • Framelding senere end 3 dage før første kursusdag, opkræves fuldt deltagergebyr.
  • Skal kurset afholdes hos jer, skal der betales for både kørsel og løn under transport, kørsel pr. kilometer (statens takst er 3,63 kr. pr. km), lønnen er dog maksimalt 550 kr.