Kursuskatalog for Beredskab & Sikkerhed

 I vores kursuskatalog finder du oplysninger om indhold, sted, pris mv. 

 Generelt om vores kurser:

  • Ved framelding senere end 1 uge før første kursusdag, opkræves 50% af deltagergebyr.
  • Framelding senere end 3 dage før første kursusdag, opkræves fuldt deltagergebyr.
  • Skal kurset afholdes hos jer, skal der betales for både kørsel og løn under transport, kørsel pr. kilometer og løn dog maksimalt 550 kr.