Brandmændene udvikler beredskabet

I Beredskab & Sikkerheds APV for 2018 var de tunge løft for brandmændene et af de områder, der kræver mere opmærksomhed.

Med hjælp fra Thomas Phillipsen og Life2Safe fik vi i går uddannet vores arbejdsmiljørepræsentanter på de kommunale brandstationer og Falcks brandstationer i ergonomi og løfteteknik.

Train-the-trainer-kurset i går var designet af Life2Safe i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne selv, så alt indhold blev helt tilpasset forholdene som brandmand under indsats.

I går blev Arbejdsmiljørepræsentanterne klædt på. Nu er det så deres tur til at undervise kollegerne, så vi kan få de mange gode input omsat til virkelighed ude på stationerne.

Der skal lyde en stor tak til jer alle - både til Life2Save for et meget professionelt og praktisk anvendeligt forløb og til arbejdsmiljørepræsentanterne for at designe, udvikle og afvikle undervisningen på stationerne. Også tak til Falck for opbakning til kurset.