Erhverv - Forebyggelse

I forhold til erhvervsvirksomheder mener vi forebyggelse er bedre end afhjælpning - også på beredskabsområdet.

Ved at forebygge kan man nedbringe risikoen for at der sker uheld og ulykker og samtidig reducere skaderne, når det alligevel går galt.

I beredskabslovens § 1 står der, at "redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø". Det er altså i beredskabsloven, at forebyggelse er beskrevet som en af beredskabets kerneopgaver.

Det forebyggende arbejde i forhold til erhvervsvirksomheder består af hovedområderne:

  • Brandsyn
  • Brandteknisk sagsbehandling
  • Beredskabsplanlægning  
  • Lejlighedstilladelser
  • Brand- og evakueringsøvelser
  • Undervisning
  • Deltagelse i kampagner
  • Almen rådgivning og vejledning