Midlertidig overnatning

Fra 1. januar 2022 er reglerne omkring midlertidig overnatning ændret.
 
Regelsættet er overgået til Bygningsreglementet.
 
Fremover skal midlertidig overnatning ikke godkendes, men overnatningen skal anmeldes til den pågældende kommunes byggesagsafdeling og en række bestemmelser skal være overholdt.

Vælg kommune herunder.