Opbevaring af gas i hjemmet

Du må opbevare op til 40 kg gas indendørs i form af flasker på højst 11 kg, som ikke er i brug.
Opbevaring i kældre er ikke tilladt!

Du må desuden opbevare 40 kg gas udendørs.

  • Gasflasker skal sikres mod farlige påvirkninger, f.eks. mod at vælte, opvarmning mv.
  • Det skal sikres at ventil er lukket.
  • Gasflasker skal opbevares stående, ellers virker sikkerhedsventilen ikke.
  • Skabe til opbevaring skal have ventilationsåbninger i top og bund.
  • Rum som gasflasker opbevares i, skal være placeret over terræn og have mindst én dør eller oplukkeligt vindue til det fri.