Ukrudtsbrændere

Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen lancerer hvert år en kampagne om korrekt brug af ukrudtsbrændere.

Baggrunden for kampagnen er, at de kommunale beredskaber årligt rykker ud til ca. 200 brande, som opstår efter at ukrudtsbrændere er blevet anvendt forkert.

Dertil kommer de brande, som brandvæsenerne ikke tilkaldes til. Herudover foretages der i gennemsnit 15 behandlinger på skadestuer om året, efter at folk er kommet til skade ved brug af ukrudtsbrændere.