Station Fjellerup

Brandstationen i Fjellerup er placeret i et større turistområde.

Materiellet består af en tanksprøjte. Der afsendes vandtankvogn fra stationerne i Grenaa eller Allingåbro ved større brande.

Stationen har ca. 30 udrykninger om året.

Der er 10 brandmænd tilknyttet stationen.