Station Rønde

Station Rønde er en station under Beredskab & Sikkerhed.

Materiellet består af tanksprøjte, vandtankvogn og drejestige.

Der er 19 brandmænd  tilknyttet stationen.

 

Mandskab fra Station Rønde ved nytårsparolen 2017.

Mandskab fra Station Rønde ved nytårsparolen 2017