Station Kolind

 Brandstationen i Kolind blev etableret i 1913 og lå dengang på Kapelvej.

I 1924 motoriseres brandvæsenet i Kolind og råder over en Ford T samt en Ellehammer-brandsprøjte med diverse strålerør og slanger.

Den nuværende brandstation blev bygget 1998 og bygges i samarbejde med REKO.

Materiellet består i dag af automobilsprøjte og vandtankvogn.

Der er 16 brandmænd tilknyttet stationen.