Fælles nordisk røgalarmdag den 1. december

Hver fjerde danske bolig har ikke en røgalarm. En fælles nordisk røgalarmdag sætter fokus på vigtigheden af at installere røgalarmer i hjemmet – og løbende tjekke, at de også virker.

På denne tid af året er det særlig vigtigt at tænke sig godt om i forhold til brandsikkerhed og forebyggelse. For vinteren – og især julen – er højtid for levende lys.

Falck slukker brand i Hammel og Hinnerup frem til 2021

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland har på møde den 15. november 2017 besluttet at tildele Falck Danmark brandslukningsopgaven i Hammel og Hinnerup fra 1. januar 2019 og frem til 31. december 2021. 

Opgaven har været i udbud og Falck Danmark afgav tilbud. Der er foretaget sammenligning med beredskabets krav til sikkerhed for mandskabet, til kvalitet og driftsstabilitet og der er foretaget sammenligning med den pris, som beredskabet selv vil kunne varetage brandslukningsopgaven for. 

Beredskabets krisestab følger vandstandsprognoserne meget tæt

29. oktober kl. 18.00:

Beredskabets krisestab har de sidste 36 timer fulgt DMIs prognoser for vandstanden i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner meget tæt.

Der er for nuværende kun ganske få meldinger om, at vandstanden giver problemer for borgerne i de tre kommuner.

På Djursland er beredskabets frivillige i disse timer ved at køre sandsække frem til brandstationerne i Knebel, Ebeltoft og Grenå, hvor borgerne kan hente dem fra kl. 20.00 i aften.

Denne side opdateres løbende med information om situationen.

Flad struktur med områdekoordinatorer.

Danske Beredskaber har i denne artikel set nærmere på Beredskab og Sikkerheds organisering med områdekoordinatorer.

Organiseringen med områdekoordinatorer, som varetager den samlede opgaveløsning i geografiske områder, giver en flad ledelsesstruktur, og en meget alsidig hverdag for medarbejderne.

Det giver også en god kontakt til deltagerkommunerne, der har én indgang til beredskabet.

Positive arbejdspladser er en forudsætning for vores beredskab

Uden opbakning fra virksomhederne i Randers, Favrskov og på Djursland havde vi slet ikke noget beredskab. Vores deltidsansatte brandmænd skal have deres fuldtidsjob tæt på brandstationen - ellers kan de ikke nå frem til stationen, klæde om og køre ud af garagen på 5 minutter. Derfor er vi som beredskab dybt afhængige af et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet i de kommuner, vi betjener.

Læs om to af virksomhederne, hvor vores brandmænd er ansat i denne artikel.

Udbud: Drift af brandstationerne i Hinnerup og Hammel.

Beredskab & Sikkerhed sender driften af to brandstationer i udbud. Det er stationerne i Hinnerup og Hammel i Favrskov Kommune, som udbydes for en periode på tre år. Driften skal overtages den 1. januar 2019.

Udbuddet er delt, så der kan bydes på driften af stationerne i henholdsvis Hinnerup eller Hammel hver for sig, eller der kan gives et samlet tilbud. I udbuddet ligges særlig vægt på arbejdet med arbejdsmiljøet, som udgør en væsentlig parameter i vurderingen af tilbuddene.

Beredskab & Sikkerhed søger brandmænd

Beredskab & Sikkerhed har fortsat ledige stillinger som deltidsansat brandmand på station Hadsten, Hornslet, Kolind, Ebeltoft og Fjellerup.

Som brandmand indgår du i et stærkt fællesskab, hvor din indsats gør en forskel for det lokalsamfund, du er en del af.

Vi søger både brandmænd til udrykning i dagtimerne og i aften- og nattetimerne. Dvs. at du godt kan søge om et job hos os selvom du ikke bor i nærheden af en brandstation. Blot skal du så i dagtimerne kunne nå frem til brandstationen og rykke ud inden for 5 minutter.

Laveste antal omkomne ved brand i 40 år

I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner omkom kun én person ved brand i 2016. I 2015 omkom fire personer tilsammen i de fire kommuner.

Beredskabet skyder nytåret ind med fokus på fyrværkeri

Fire dage efter juleaften er årets salg af fyrværkeri kommet godt i gang. Hos Beredskab og Sikkerhed er dagen i dag - den 28. december - udnævnt til ’Store Fyrværkeridag’. Det kommunale beredskab tager på stikprøvekontroller hos de godt 100 salgssteder i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Samtidig giver beredskabet en række gode råd til de mange forbrugere, der netop i disse dage er ved at købe ind til en festlig nytårsaften.

Sider