Ny beredskabsdirektør tiltrådt i Randers-Favrskov-Djursland

Velkomst Morten Sønderby Sørensen

Morten Sønderby tiltrådte i dag som direktør for Beredskab & Sikkerhed i Randers-Favrskov-Djursland.

Brandfare.dk, ny landsdækkende side om brandfare i naturen

På den nye hjemmeside Brandfare.dk kan borgerne ét samlet sted finde gode råd til at undgå naturbrande, få overblik over hvor brandfarlig naturen er og se, hvor der eventuelt er indført kommunale afbrændingsforbud.

Ny beredskabsdirektør ansat

Ny beredskabsdirektør for Randers-Favrskov-Djursland
Morten Sønderby Sørensen bliver ny direktør for Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland. Det har beredskabskommissionen netop besluttet.

Brandmændene udvikler beredskabet

I Beredskab & Sikkerheds APV for 2018 var de tunge løft for brandmændene et af de områder, der kræver mere opmærksomhed.

Med hjælp fra Thomas Phillipsen og Life2Safe fik vi i går uddannet vores arbejdsmiljørepræsentanter på de kommunale brandstationer og Falcks brandstationer i ergonomi og løfteteknik.

Fredeligt nytårsdøgn i Randers, Favrskov og på Djursland

Kun 14 gange i nytårsdøgnet måtte Beredskab & Sikkerhed rykke ud til melding om brand eller andre redningsopgaver. "Det er selvfølgelig mere end vi har på et normalt døgn, men ganske billigt sluppent", fortæller Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. "Vores brandfolk har været afsted til 3 blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. på et plejehjem og et diskotek. Vi har fået to meldinger på bygningsbrande i villa/rækkehus pga. vildfarne raketter. I begge tilfælde var branden dog slukket ved vores ankomst.

Vores tanker om ledelse

Beredskab og Sikkerhed har nu valgt at offentliggøre vores ledelsesgrundlag. En af vores grundlæggende værdier er åbenhed, og det mener vi også skal omfatte ledelsesgrundlaget.

I mange virksomheder er det Ledelsen med stort L, der skriver ledelsesgrundlaget.

Hos Beredskab & Sikkerhed har medarbejderne skrevet de fleste input til det. Netop fordi vi er en virksomhed med én formel leder og 300 kvinder og mænd, der gerne vil gøre en forskel, så giver det ingen mening, at ledelsen skriver ledelsesgrundlaget.

Høring af ny plan for risikobaseret dimensionering

Beredskabskommissionen har den 5. september fastlagt processen frem mod vedtagelse af en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

Afbrændingsforbud ophæves nu i Randers, Favrskov og på Djursland

15.08.18

Vi har nu valgt at ophæve afbrændingsforbuddet i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner med undtagelse af Anholt. 

Afbrændingsforbuddet ophæves efter grundig vurdering af vores indsatsledere, som jævnligt kører til mark- og naturbrande i kommunerne og efter at have modtaget en opdatering af DMI’s tørkeindeks, som er faldet til 3-6 ud af 10.

Brandstationerne flager på halv i dag

Det er med stor sorg vi har modtaget underretning om vores kollega hos Østjyllands Brandvæsen, der omkom under indsats i går. Brandstationerne hos Beredskab & Sikkerhed flager i dag på halv i respekt for vores afdøde kollega. Vores tanker går til hans familie og kollegerne på stationerne hos Østjyllands Brandvæsen.

Sider