Forslag om samarbejde med Østjyllands Brandvæsen om slukning i Hinnerup

Beredskab & Sikkerhed (Randers, Favrskov og Djursland) forbereder udbud af den operative del af brandslukningen. Samtidig er der kommet nye statslige regler for det kommunale redningsberedskab. På den baggrund – og fordi Østjyllands Brandvæsen etablerer ny brandstation i Lisbjerg – foreslår beredskabsdirektøren, at den nuværende station i Hinnerup nedlægges.

Sådan logger du på krisestyring i C3

Til medarbejdere i kommunerne, som skal logge på krisestyring i C3

Man kommer til C3 ved at klikke på fanen Krisestyring under bsik.dk, som sidder i toppen af menuen, længst til højre.

Eller ved at klikke her: https://c3.rm-group.dk/OrgBSIK/

Herefter vil man blive bedt om, at indtaste brugernavn (tlf nr.) og en kode, som man selv har valgt.

Har man glemt koden, kan man bede om at få tilsendt en ny.

Hvis dette ikke virker, så kontakt Maria Lilleøre på mln@bsik.dk

Spændende partnerskab mellem Østjyske Beredskaber

Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen går sammen i nyt og spændende partnerskab om etablering af ny fælles vagtcentral og operationschef.

Vagtcentralen etableres som et ligeværdigt partnerskab mellem de to beredskaber og forventes at være i drift ultimo 2020.

Brandmænd hædret for at redde mindst syv menneskeliv ved brand på plejehjem

Falcks koncernchef Jakob Riis overrakte fredag Den Danske Redningsberedskabspris til fire brandmænd fra Beredskab & Sikkerhed for deres indsats 3. august 2018 ved en brand på et plejehjem i Allingåbro – en indsats som begrænsede tragediens omfang. 

Ny beredskabsdirektør tiltrådt i Randers-Favrskov-Djursland

Velkomst Morten Sønderby Sørensen

Morten Sønderby tiltrådte i dag som direktør for Beredskab & Sikkerhed i Randers-Favrskov-Djursland.

Brandfare.dk, ny landsdækkende side om brandfare i naturen

På den nye hjemmeside Brandfare.dk kan borgerne ét samlet sted finde gode råd til at undgå naturbrande, få overblik over hvor brandfarlig naturen er og se, hvor der eventuelt er indført kommunale afbrændingsforbud.

Ny beredskabsdirektør ansat

Ny beredskabsdirektør for Randers-Favrskov-Djursland
Morten Sønderby Sørensen bliver ny direktør for Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland. Det har beredskabskommissionen netop besluttet.

Brandmændene udvikler beredskabet

I Beredskab & Sikkerheds APV for 2018 var de tunge løft for brandmændene et af de områder, der kræver mere opmærksomhed.

Med hjælp fra Thomas Phillipsen og Life2Safe fik vi i går uddannet vores arbejdsmiljørepræsentanter på de kommunale brandstationer og Falcks brandstationer i ergonomi og løfteteknik.

Fredeligt nytårsdøgn i Randers, Favrskov og på Djursland

Kun 14 gange i nytårsdøgnet måtte Beredskab & Sikkerhed rykke ud til melding om brand eller andre redningsopgaver. "Det er selvfølgelig mere end vi har på et normalt døgn, men ganske billigt sluppent", fortæller Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. "Vores brandfolk har været afsted til 3 blinde alarmer fra ABA-anlæg, bl.a. på et plejehjem og et diskotek. Vi har fået to meldinger på bygningsbrande i villa/rækkehus pga. vildfarne raketter. I begge tilfælde var branden dog slukket ved vores ankomst.

Vores tanker om ledelse

Beredskab og Sikkerhed har nu valgt at offentliggøre vores ledelsesgrundlag. En af vores grundlæggende værdier er åbenhed, og det mener vi også skal omfatte ledelsesgrundlaget.

I mange virksomheder er det Ledelsen med stort L, der skriver ledelsesgrundlaget.

Hos Beredskab & Sikkerhed har medarbejderne skrevet de fleste input til det. Netop fordi vi er en virksomhed med én formel leder og 300 kvinder og mænd, der gerne vil gøre en forskel, så giver det ingen mening, at ledelsen skriver ledelsesgrundlaget.

Sider