August 2015: Beredskab & Sikkerhed skal effektiviseres i to faser

Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed - det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner - afholdt møde mandag aften den 10. august 2015. 

Styregruppen indstiller til byråd og kommunalbestyrelser, at det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i 2 faser.

Bilag fra informationsmøderne

Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til
beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i det nye, fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

> Hent forslag til besparelser og refleksioner

Spørgsmål og Svar
- som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Sider