Fjern ukrudtet uden brandulykker

At danskerne i stor stil har taget ukrudtsbrændere til sig har fået én uheldig konsekvens. Antallet af brandulykker stiger i takt med brugen.

Vil du gøre en forskel? Beredskab & Sikkerhed søger nye brandmænd

På Station Ebeltoft og Station Kolind har vi et antal ledige stillinger som deltidsansat brandmand.

Vi tilbyder dig ansættelse i unikt fællesskab, hvor du rykker ud til brande, færdselsuheld og redningsopgaver på alle tider af døgnet. Vi tager hensyn til dit fuldtidserhverv og har du kun mulighed for at stå til rådighed på visse tider af døgnet, så finder vi en løsning på det.

Du skal gennemføre en spændende uddannelse, som enten afvikles over en række weekender eller på hverdage alt efter, hvad der passer dig bedst.

Kommission indstiller beredskabsniveau til godkendelse i byråd

Serviceniveauet for responstid og størrelsen på udrykningsholdene hos Beredskab og Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland er nu klar til behandling i byråd og kommunalbestyrelser. Den nye, fælles beredskabskommission trådte sammen for første gang torsdag den 7. januar 2016, hvor man besluttede at indstille Plan for Risikobaseret Dimensionering til godkendelse i de fire kommuners byråd.

Beredskab & Sikkerhed er i luften - og melder om relativ rolig nytårsnat

Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland er i luften og kan melde om en relativ rolig nytårsnat. 

Sammenlægningen af Randers Brandvæsen, Favrskov Brandvæsen og Brand & Redning Djursland er nu en realitet. Det nye fælleskommunale beredskab  trådte i kraft den 1. januar 2016 kl. 00.01.

 Beredskabet var aktiveret fra første minut i det nye år, bl.a. med slukning af brand i et halmoplag ved Rønde, hvor alarmen indløb ca. kl. 23.40. Den første alarm i 2016 indløb kl. 00.48 til en automatisk brandalarm i Randers.

Pressemedelelse: Beredskabsstyrelsen kræver mere end krav om besparelser tillader

Beredskabsstyrelsen har netop afgivet kritisk udtalelse til dimensioneringen af det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Skal styrelsens udtalelse efterleves, er det nødvendigt at hæve serviceniveauet på en række områder. Det harmonerer ikke med de besparelser på beredskabsområdet, som kommunerne samtidig er pålagt.

August 2015: Beredskab & Sikkerhed skal effektiviseres i to faser

Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed - det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner - afholdt møde mandag aften den 10. august 2015. 

Styregruppen indstiller til byråd og kommunalbestyrelser, at det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i 2 faser.

Bilag fra informationsmøderne

Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til
beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i det nye, fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

> Hent forslag til besparelser og refleksioner

Spørgsmål og Svar
- som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Sider